Contact

Wydział Archelogii UAM

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań

congress@amu.edu